Burgerparticipatie in de Rechtspraak

Dit onderwerp staat centraal bij het debat ‘diversiteit in Rechtspraak’. Eén van de onderdelen van het RAIOcongres 2011. Politicus Joost Eerdmans is daarbij één van de sprekers.

‘De Magistraat in 3D’ is het thema van het RAIOcongres 2011 dat op 24 november in ‘s-Hertogenbosch plaatsvindt. Tot die tijd licht Bas von Bartheld (voorzitter van de RAIO-congrescommissie) de drie dimensies (Rechtspraak, Magistratuur en Expertise) toe. Bas: ‘De drie dimensies worden ‘trechtervormig’ over het RAIOconges verdeeld. De dag begint breed met ‘diversiteit in Rechtspraak’. Hierbij gaan we uitgebreid in op alternatieve vormen van rechtspraak. In Nederland spreken rechters namens de burgers recht. In veel landen om ons heen nemen burgers zélf deel aan de rechtspraak. Bijvoorbeeld in de vorm van leken- of juryrechtspraak. De burger lijkt in Nederland ook meer betrokken te willen worden bij, of in ieder geval beter geïnformeerd te willen worden door de rechtspraak. In het debat gaan we hierop in.

Voor dit debat is onder meer politicus Joost Eerdmans uitgenodigd. Eerdmans hield zich als oud-kamerlid voor de LPF vooral bezig met de onderwerpen justitie en politie. Destijds was Eerdmans voorstander van lekenrechtspraak. Op dit moment is hij wethouder in Capelle aan den IJssel, presenteert hij het tv-programma ‘Uitgesproken’ bij WNL en is hij voorzitter van het Burgercomité tegen Onrecht. Een comité dat werd opgericht met als doel om de positie van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces te verbeteren. De vraag of burgers wel of niet moeten participeren in rechtspraak zal ongetwijfeld tot een interessante discussie leiden. Naast Joost Eerdmans zullen Annemarie Penn – te Strake (hoofdofficier van justitie in Maastricht), Willem van Bennekom (rechter-plaatsvervanger in Amsterdam) en Stijn Franken, advocaat in Amsterdam, aan het debat deelnemen.

In de middag komen de andere twee ‘dimensies’ aan bod. ‘Diversiteit in magistratuur’ wordt besproken in een voor de gelegenheid samengesteld Lagerhuis. ‘Diversiteit in expertise’ wordt belicht tijdens de workshops. Meer informatie over het middagprogramma volgt binnenkort. Actuele informatie over het RAIOcongres is te volgen via Facebook (RAIOcongres 2011) en Twitter (@RAIOcongres). De uitnodigingen voor het congres worden op korte termijn verzonden.

Terug naar het nieuwsoverzicht