Opnieuw summercourse Rechtspraak en Literatuur

De summercourse Rechtspraak en Literatuur wordt ook dit jaar, vanaf 14 september, in Middelburg gehouden. ‘Geen luxe cursus, want je leert op een andere manier kijken naar je werk en dat reflecteren is belangrijk,’ zegt Jan Moors, rechter, lector strafrecht bij SSR en mede-organisator van de summercourse.

Opnieuw summercourse Rechtspraak en Literatuur

De driedaagse master voor maximaal dertig leden van de zittende magistratuur uit alle sectoren werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Roosevelt Academy in Middelburg. De waardering van de master was zeer hoog: 8.7! De summercourse is geïnspireerd op de programma’s ‘Law and Literature’ die sinds jaar en dag aan toonaangevende Amerikaanse universiteiten gegeven worden.

Jan Moors: ‘In de cursus worden verbanden gelegd tussen literatuur en het rechtspreken. Wie leest leert zich verplaatsen in een ander en in een andere waarheid. Daardoor kun je tot het inzicht komen dat waarheid niet bestaat. Maar lezen prikkelt ook de creativiteit en zet aan tot reflectie over het eigen werk. Het is meer dan zinnig om daarvoor de tijd te nemen.’

Pieter Ippel, hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Roosevelt Academy, noemde als belangrijk doel van de leergang ‘het voorkomen van tunnelvisie door het kijken naar buiten en contact leggen met andere wetenschappen en kunsten.’

Tijdens de drie dagen in Middelburg worden onder meer inleidingen gehouden door hoogleraren en wetenschappers. Daarbij worden onderwerpen als ‘de invloed van literatuur op het inlevingsvermogen’ en ‘de rechtspraak als theater’ behandeld.

Het (voorlopige) programma

Sanne Taekema, hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vertelt aan de hand van de theorie van Martha Nussbaum op welke manier literatuur het inlevingsvermogen kan vergroten. Taekema bespreekt een literaire tekst en illustreert hoe dat concreet in zijn werk gaat. Door vervolgens leeservaringen af te zetten tegen de kijkervaring van de film uit het avondprogramma komt zij tot de stelling dat film even relevant is als literatuur.

Aan de hand van de tragedie Medea en de komedie The Merchant of Venice (met acteur Al Pacino) gaan we onder leiding van Hans Nieuwenhuis, hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Universiteit Leiden, op zoek naar Dionysiche en Apollinische krachten in het moderne recht. Zoek en gij zult vinden!

 

Ton Hol, hoogleraar Encyclopedie van het recht en Rechtsfilosofie verbonden aan de Universiteit Utrecht, maakt een analyse van de rechtspraak als theater. Hij gaat met behulp van beeldmateriaal in op de architectonische vormgeving en inrichting (gerechtsgebouw, zittingzaal), de talrijke symbolen (o.a. toga’s ) en rituelen (uitroepen zaak, opkomen en afgaan, zitten en staan) die de rechtspraak decorum geven. We bespreken ook de rechtszaal als theater: zoals de handeling de personages en het decor.

 

De functie van het verhaal in recht en literatuur is het onderwerp van Jeanne Gaakeer, raadsheer in het gerechtshof ‘‘s-Gravenhage en bijzonder hoogleraar Rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Zij  bespreekt enige korte literaire werken. Zij stelt onder meer de volgende vragen aan de orde: in hoeverre bepaalt het verhaal de uitkomst? Wat geeft richting aan onze lezing van het verhaal en wat zegt dat over ons als professionals?

 

In de voorlaatste sessie van deze summercourse verdiepen we ons in de verbeelding van de bureaucratie. We ontzien daarbij de rechtspraak als organisatie niet. Willem Witteveen, hoogleraar Rechtstheorie en retorica aan de Universiteit van Tilburg, houdt ons voor dat de bureaucratie sluipenderwijs de rechtspleging betreedt door de nadruk op processen en het overnemen van managementmodellen uitsluitend gericht op doelmatigheid. Dit gaat ten koste van andere uitgangspunten en waarden binnen de rechtspleging.

 

Pieter Ippel, hoogleraar Rechtsgeleerdheid aan de Roosevelt Academy, sluit het programma af. Hij benadrukt dat in de toga een persoon, een individu met een verhaal en een geschiedenis, zich verscholen heeft. Hebben rechters – naast hun juridische kwalificatie – voldoende levenservaring en hebben zij werkelijk aan den lijve gevoeld wat recht en rechtvaardigheid betekenen?

 

Inschrijven en kosten

 

Als het onderwerp uw passie heeft, schrijf u nu in via uw opleidingscoördinator! Het maakt niet uit in welke sector u werkzaam bent. Kennis van  Law and Literature is niet nodig. Er is plaats voor dertig rechters.


programma

Woensdag 14 september: De band tussen recht, taal en literatuur

11.00 – 12.00 uur Inschrijving en ontvangst
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.30 – 13.45 uur Opening
13.45 – 14.00 uur Welkom
14.00 – 14.45 uur “De band tussen recht, taal en literatuur”
14.45 – 15.30 uur “De geboorte van het recht uit de geest van de tragedie”
15.30 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.30 uur Vervolg “De geboorte van het recht uit de geest van de tragedie”
18.30 – 20.30 uur Diner
20.45 – 22.00 uur Film

Donderdag 15 september: Inlevingsvermogen van de rechter

09.00 – 11.00 uur ”Het inlevingsvermogen van de rechter”
11.00 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.15 uur “Analyse van rechtspraak als theater”
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.15 – 14.45 uur Vervolg Ton Hol
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.45 uur “Verhalenderwijs”
16.45 – 18.30 uur vrij
18.30 – 20.00 uur Diner

Vrijdag 16 september: De verbeelding van de bureaucratie

09.00 – 11.00 uur “De verbeelding van bureaucratie”
11.00 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 13.00 uur “De lijdende rechter; over ego-documenten, ervaring en engagement
13.00 – 14.30 uur Lunch, evaluatie en afsluiting

Terug naar het nieuwsoverzicht