Versnelde scholing parketsecretarissen

In opdracht van het PAG heeft SSR een aanzienlijk aantal cursustitels uit het opleidingsaanbod voor parketsecretarissen herontwikkeld tot elf ‘ligt-versies’. Met 2100 cursusplaatsen en 80 uitvoeringen die maximaal twee dagdelen duren, is dit een uniek voorbeeld van efficiënte kennisoverdracht.

Versnelde scholing parketsecretarissen

Tijdens de ‘Dag(en) van de Parketsecretaris’ in  november 2010 werd al aangekondigd dat  SSR  een aanzienlijk aantal cursustitels van het opleidingsaanbod voor parketsecretarissen ging herontwikkelen. Er zijn nu elf ‘light-versies’ ontwikkeld waarin essentiële onderwerpen van de benodigde opleidingen zijn opgenomen. De light-versies duren op een titel na maximaal één dagdeel. Elke twee weken worden er een á twee per regio uitgevoerd. Op dit moment zijn er 80 uitvoeringen met maar ruim 2100 cursusplaatsen gepland! De aftrap was op 9 mei j.l. in Den Bosch.

Dit uitdagende project is een voorbeeld van de nieuwe SSR NEXT aanpak: een intensievere samenwerking met de klant en een betere vertaling van zijn wensen.  In dit geval is deze efficiëntere kennisoverdracht in tijd en geld, het resultaat van intensief contact tussen het Parket-generaal en SSR. Tijdens deze elf gecomprimeerde cursussen kunnen natuurlijk niet alle onderwerpen van een reguliere cursus aan bod komen. Het is aan de team- en parketleiding om een beslissing te nemen over deelname aan een opleiding uit dit speciale aanbod en/of vrijstelling van het volgen van een reguliere cursus. In een later stadium informeren wij u over de  ervaringen met dit unieke project.

Terug naar het nieuwsoverzicht