Digitale SSR- & KEI-module ‘Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht’

Een verkennende digitale gids die je door het vernieuwde procesrecht leidt. Enthousiast presenteren KEI en SSR de nieuwe module ‘Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht’. Omdat de nieuwe wetgeving niet alleen regels stelt maar ook nieuwe mogelijkheden biedt, geeft de module bewust ruimte voor interpretatie.

digitale module ‘Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht’

Wetswijziging basis voor module

De basis voor de nieuwe SSR-module is de gelijknamige wetswijziging, die onderdeel is van KEI. SSR-lector Civiel Kim van de Kraats, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de module, die door SSR in samenspraak met vele experts uit het veld is gemaakt. Van der Kraats noemt als voorbeeld twee nieuwe mogelijkheden die de wetswijziging biedt. “Het wordt mogelijk al op de eerste zitting getuigen en deskundigen te horen. Daarnaast kunnen rechters niet alleen schriftelijk maar ook mondeling een einduitspraak doen. Dat zijn dan ook twee onderwerpen die in de module zijn uitgelicht.” Jetty Gerritse, senior rechter rechtbank Midden-Nederland, is als lid van de werkgroep opleidingen van KEI betrokken bij de ontwikkeling van de module. Gerritse ziet als een belangrijke verandering de regievoering rond civiele rechtszaken. “Op dit moment bereiden rechters en secretarissen zich vaak relatief laat voor op een zaak. Voortaan is het de bedoeling dat zij zich ruimer van tevoren prepareren en de regie voeren ten aanzien van de voortgang en volledigheid van de zaak. Dat komt dan ten goede aan de structuur en de efficiency van zaken. En leidt uiteindelijk tot minder aanhoudingen.”

‘Het gaat om opties, niet om verplichtingen’

Het is de vraag in hoeverre rechters ook van deze nieuwe mogelijkheden gebruik maken, aldus Van der Kraats. “Het gaat om opties, niet om verplichtingen.” Daarom heeft de SSR-module heel bewust een open, verkennend karakter, benadrukken Van der Kraats en Gerritse. De cursisten krijgen opties aangereikt en inzicht in de redenen waarom de wetgever deze mogelijkheden heeft geboden. “Veel moet zich gaan wijzen, zoals de feitelijke toepasbaarheid van nieuwe bepalingen, in de dagelijkse praktijk”, vertelt Gerritse. “En in de ontwikkeling van de jurisprudentie.” Het mondeling vonnis is daar een voorbeeld van, legt Van der Kraats uit: “Er moet aan een aantal formele vereisten zijn voldaan, maar wat is het verdere afwegingskader voor de rechter? Dat moet zich nog uitkristalliseren.”

Experts geven visie

Om enige houvast en diepgang te bieden, kunnen cursisten webcolleges volgen waarin experts hun eigen visie geven. Daarin krijgen ze antwoord op de vragen wanneer en hoe van een in de nieuwe wet gecreëerde mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Ook is er een forum gecreëerd waarbij cursisten aan elkaar vragen voor kunnen leggen en ervaringen kunnen delen. “Als beroepsgenoten vertellen hoe ze omgaan met concrete praktijkvoorbeelden, spreekt dat aan”, zegt Gerritse. Heel toepasselijk is de module van begin tot eind volledig digitaal. “Omdat het past bij KEI en omdat SSR vernieuwende ambities heeft”, stelt Gerritse. “Het helpt ook de drempelvrees voor de nieuwe manier van werken weg te nemen. De onderdelen van de module zijn visueel en hapklaar.” De digitale vorm past bovendien bij de diversiteit van doelgroepen waar de module op mikt: juridische ondersteuning, rechters, administratie, ze krijgen allemaal met de veranderingen te maken.

Zelftest om inzicht te toetsen

De module doet sowieso een beroep op zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De afronding is geen tentamen maar een zelftest. “Die is puur bedoeld voor het eigen inzicht”, aldus Van der Kraats. “Je volgt de module echt voor jezelf. We hopen dat medewerkers zo professioneel zijn dat ze bij zichtbare lacunes zelf verder zullen willen leren.” Daarom worden ook suggesties geboden om verder te lezen en leren. Van der Kraats: “Dat kan met de cursussen uit ons bestaande aanbod, omdat de wetswijziging ook daarin is doorgevoerd voor zover relevant. Zo is bijvoorbeeld de cursus ‘Compareren’ omgedoopt in de cursus ‘Mondelinge behandeling’ en komt daarbij ook het doen van mondeling uitspraak aan de orde. Gerritse bepleit het nut van de module: “Je kunt alles wel met enig enthousiasme zelf uitvogelen, maar de module geeft een beter houvast.”  Tegelijk wijst ze er op dat naast alle veranderingen, veel dingen in het procesrecht ook hetzelfde blijven. “Alle ontwikkelingen geven op de werkvloer onzekerheid. Dan is het ook wel eens goed om te zeggen: ‘Niet alles wordt anders’.”

In de e-learningmodules staan links naar wetteksten, zelftests, interviews over diverse aspecten van de wet en links naar relevante literatuur. De modules zijn ontwikkeld voor rechters, juridisch medewerkers en administratief juridisch medewerkers. Ook administratief medewerkers kunnen zich op deze manier laten informeren over het nieuwe civiele procesrecht. Het leertraject is toegankelijk via MIJN SSR.

Bekijk de module in MIJN SSR

Deze zelfstudiemodule is vrij toegankelijk als u beschikt over een MIJN SSR-account. Indien u dit nog niet heeft, neem dan contact op met de SSR servicedesk
(e: ssrservicedesk@ssr.nl / t: 088-3613212). Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.

Terug naar het nieuwsoverzicht
Sluiten