Nieuw landelijk aanbod voor Rio-praktijkopleiders

Het onderhouden van de certificering als rio-praktijkopleider werd tot nu door de gerechten op een eigen manier ingevuld. Om tot een gelijk aanbod te komen, hebben de gerechtsbrede opleidingscoördinatoren en SSR de handen ineen geslagen. Het resultaat is een nieuw aanbod dat praktijkopleiders meer keuzemogelijkheden biedt.

landelijk aanbod Rio-praktijkopleiders

Certificering

Na het afronden van de basisleergang is een praktijkopleider voor de duur van een jaar gecertificeerd als rio-opleider. Om na dat jaar gecertificeerd te blijven moet hij of zij jaarlijks minimaal één relevante studieactiviteit volgen. Op de jaarlijks door SSR georganiseerde Dag van de opleider kunnen praktijkopleiders hun kennis verdiepen, inspiratie opdoen en ervaringen uitwisselen met elkaar. Hiermee biedt SSR de opleiders een mogelijkheid om aan deze certificeringseis te voldoen. Eén dag per jaar heeft echter een praktisch nadeel volgens gerechtsbrede opleidingscoördinator Elke Meyboom: “Met een groeiend aantal praktijkopleiders is het niet reëel te denken dat ze allemaal bij die dag aanwezig kunnen zijn. Daarom organiseerden de GOC’s tot voor kort teamdagen per ressort. Maar als de belangrijke thema’s voor de opleiders ressort-overstijgend zijn, is dat natuurlijk ook niet heel efficiënt. Vandaar onze wens om deze ressortelijke teamdagen te vervangen door landelijke studiedagen.”

Nieuw aanbod

In nauwe samenwerking met SSR hebben de gerechtsbrede opleidingscoördinatoren daarom een nieuw aanbod voor deze studiedagen bepaald. Meyboom: “Het is van belang leeractiviteiten aan te bieden waar ook daadwerkelijk behoefte aan is bij de praktijkopleiders. Ik denk dat we er goed in zijn geslaagd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daarnaast worden deze studiedagen op verschillende locaties in het land aangeboden zodat ze voor opleiders van alle gerechten goed te bereizen zijn”. De studiedagen zijn een vervolg op de basisleergang en bieden de praktijkopleiders de mogelijkheid tot verdieping en ontwikkeling. Om jaarlijks een gezamenlijk moment te bieden om ervaringen te delen, blijft SSR de ‘Dag van de Opleider’ organiseren. In 2018 is dat op 8 maart. Het programma van deze dag wordt na de zomer bekendgemaakt.

Hieronder vindt u het nieuwe aanbod voor praktijkopleiders van de rio-opleiding. Data en locaties worden per activiteit genoemd.

 • (On)gezonde stress
  Ongezonde stress heeft een negatief effect op leren en is daarmee iets om te voorkomen of verhelpen bij een rio. Tegelijkertijd kan stress ook een positieve werking hebben. Hoe herkent u stress, hoe gaat u daarover het gesprek aan en wat kunt u doen?
 • De kunst van het zitting houden
  De trainers nemen u mee in de inhoud van de rio-leerlijn Zittingsrechter. Ook is er ruimte om te oefenen met casuïstiek vanuit uw eigen ervaring als praktijkopleider.
 • Persoonlijk leiderschap voor praktijkopleiders
  In deze training leert u welke rol persoonlijk leiderschap heeft in uw begeleiding van rio’s. Hoe voorkomt u ‘energie-drains’ en hoe verhoogt u uw effectiviteit?
 • Feedback geven in verbinding (en ontvangen)
  Feedback is een essentieel onderdeel van het leerproces van een rio. Hoe zorgt u ervoor dat uw feedback effectief is? U kunt oefenen met eigen ingebrachte casuïstiek.
 • Intervisie voor praktijkopleiders
  Ervaar de kracht van intervisie voor uw rol en ontwikkeling als praktijkopleider en neem deel aan een landelijke (ressortelijk indien mogelijk) intervisiegroep.
 • Coachend opleiden voor praktijkopleiders
  Wilt u meer weten over uw eigen voorkeursstijl van coachen en andere coachingsmethoden? Wat werkt wel en wat werkt niet bij het coachen van de rio’s? Tijdens deze dag staat u als coachende praktijkopleider centraal.
 • Coaching voor praktijkopleiders
  Een individueel traject waarin u aan uw werkzaamheden als praktijkopleider gerelateerde vragen inbrengt onder begeleiding van een coach. Afhankelijk van uw vraag wordt u gekoppeld aan een voor u geschikte coach.

Vragen over het aanbod voor Rio-praktijkopleiders

Heeft u een vraag over het aanbod voor Rio-praktijkopleiders, neem dan contact op met W. (Willianne) Loos (cursusmanager SSR).

Terug naar het nieuwsoverzicht
Sluiten