Training ‘Kindgesprekken’ op 5 september

Het recht van het kind om gehoord te worden in (onder meer) civielrechtelijke procedures is verdragsrechtelijk en wettelijk verankerd. Tijdens een kindgesprek ligt de nadruk daarom op het bieden van ruimte aan het kind en niet op informatievergaring. De training ‘Kindgesprekken’ geeft handvatten voor een dergelijk gesprek. Daarbij wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, voorbereiding, opbouw en randvoorwaarden. Er wordt zoveel mogelijk geoefend met (en gereflecteerd op) de praktijksituaties van de deelnemers.

Training kindgesprekken

Lees meer over de training ‘Kindgesprekken’.

Terug naar het nieuwsoverzicht
Sluiten