Actualiteitendag huiselijk geweld op 18 mei

Tijdens de actualiteitendag Huiselijk geweld wordt onder andere stilgestaan bij de ernst van huiselijk geweld en de gevolgen hiervan voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Ook wordt ingegaan op het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie op het gebied van kindermishandeling. Veilig Thuis licht haar taken toe en gaat specifiek in op een screeningsinstrument bij partnergeweld. Tijdens een workshop wordt intiem terrorisme als vorm van huiselijk geweld belicht. Daarnaast worden twee vooruitstrevende en inspirerende voorbeelden belicht van de wijze waarop huiselijk geweldzaken zijn behandeld door het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Laat u inspireren tijdens deze dag en discussieer met vakgenoten over actuele thema’s.
Actualiteitendag huiselijk geweld

Lees meer over de Actualiteitendag huiselijk geweld

Terug naar het nieuwsoverzicht