Internationale aandacht voor arbeidsuitbuiting

Op 19 en 20 november organiseerde SSR een seminar over arbeidsuitbuiting voor rechters en officieren van justitie in het kader van de samenwerking met het European Judicial Training Network (EJTN) en Euro-Arab. Magistraten uit landen als Spanje, Italië, Letland, Litouwen, Koeweit, Palestina en Marokko kwamen bij elkaar om hun ervaringen over arbeidsuitbuiting te delen.

Senior rechter Kees Klomp (rechtbank Amsterdam) liet de deelnemers de feiten, cijfers en het juridische framework uit Nederland zien en ging ook dieper in op zaken die in Nederland hebben gespeeld zoals de aspergeteler uit Limburg. In de middag nam Nadine Vaes (programmamanager Arbeidsuitbuiting) de deelnemers mee in de zienswijze van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Zij liet daarbij zien hoe zij omgaan met zaken waar het vermoeden van arbeidsuitbuiting een rol speelt. Ook Ioana van Nieuwkerk (Eurojust) was aanwezig om te laten zien dat zij een internationaal een rol spelen door zogenaamde Joint Investigation-teams op te zetten en te leiden.

Tijdens de tweede dag sprak officier van justitie Jolanda de Boer over haar persoonlijke ervaringen met de 13 Oceans zaak en hoe onderzoeken in Nederland naar arbeidsuitbuiting worden gedaan. Daarnaast vertelden Maria Anne van Dijk en Rob van ’t Oever hoe men binnen ABN Amro ook actief zoekt naar mogelijke arbeidsuitbuiting van werknemers en hoe dit te herkennen is. Gedurende de twee dagen werd er gediscussieerd over wat er precies onder arbeidsuitbuiting wordt verstaan en wat de beste aanpak is. De buitenlandse deelnemers waren onder de indruk van hoe Nederland actief is in de strijd tegen arbeidsuitbuiting en dat er goed wordt samengewerkt door verschillende instanties. Daarnaast gaven de deelnemers aan dat dit seminar een waardevolle aanvulling op hun nationale cursussen is en dat samenwerking tussen (inter)nationale instanties van wezenlijk belang is.

Internationaal aanbod SSR

Dankzij het lidmaatschap van het European Judicial Training Network (EJTN) en de contacten met andere Europese gerechtelijke opleidingsinstituten is SSR in staat om medewerkers van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie deel te laten nemen aan diverse scholings- en opleidingsactiviteiten in andere (Europese) landen. Meer informatie hierover leest u op onze website.

Terug naar het nieuwsoverzicht