Jaarkalender trainingsactiviteiten EJTN 2018 beschikbaar

Ieder jaar stellen de leden van het European Judicial Training Network (EJTN) een aantal trainingsactiviteiten open voor magistraten uit andere EU-lidstaten. Deze worden samengevat in de ‘Jaarkalender trainingsactiviteiten EJTN’ welke voor 2018 nu beschikbaar is.

Het lidmaatschap van het EJTN en de contacten met andere gerechtelijke opleidingsinstituten in Europa stelt SSR in staat om deelnemers af te vaardigen naar diverse scholings- en opleidingsactiviteiten in andere Europese landen. Het kan daarbij gaan om reguliere cursussen van opleidingsinstituten waaraan een beperkt aantal magistraten uit andere EU-landen kan deelnemen, en om specifieke activiteiten van het EJTN en/of opleidingsinstituten die onderdeel vormen van een Europees project. Al deze activiteiten zijn uitgebreid beschreven in de EJTN jaarkalender

Kosten en aanmelding
Bij sommige activiteiten is deelname gratis en worden reis- en verblijf vergoed door het EJTN. In andere gevallen zijn aan deelname kosten verbonden en/of komen de reis- en verblijfkosten voor eigen rekening van de deelnemer. Voor meer informatie en eventuele aanmelding kunt u een mail sturen naar: ssr.international@ssr.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht