Landelijke kick-off ‘Opleidingshuis administratie OM’ met livestream op parketten

Op 5 juli vond de kick-off van het Opleidingshuis administratie OM plaats. Deze kon door middel van een livestream op de parketten gevolgd worden. Het opleidingshuis is een samenwerking tussen SSR en het Openbaar Ministerie en bevat online-modules, readers, filmpjes en cursussen met contactdagen. Ook zijn er trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en samenwerking. De komende jaren gaan ongeveer 1200 administratief medewerkers deze set trainingen volgen.

opleidingshuis administratie OM

De veranderende rol van het Openbaar Ministerie en daarmee ook de veranderende rol van de administratie heeft geleid tot het besluit om alle administratief medewerkers binnen het OM op te leiden. Het gaat daarbij om kennis van de positie van het OM en de Rechtspraak in de samenleving, de organisatie van het OM, digitale-, mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. Daarbij wordt ook de logistiek van een zaak, de (rechts)regels die daarvoor gelden en de rol van de administratie daarin behandeld. De trainingen worden gegeven aan de hand van concrete zaken, zodat deze dicht bij de dagelijkse praktijk staan. Al deze trainingen zijn samengevat in het door SSR in samenwerking met het Openbaar Ministerie ontwikkelde Opleidingshuis administratie OM. Daarbij waren de leerfilosofie van het OM en die van SSR, de praktische insteek én moderne leermethoden leidend.

Terug naar het nieuwsoverzicht