Nieuw: Onderzoek Onderzocht

SSR start dit jaar met een nieuwe rubriek: Onderzoek Onderzocht. Vier maal per jaar buigen Albert Klijn (wetenschappelijk adviseur SSR) en Jacqueline van der Schaaf (zelfstandig onderzoeker) zich over een publicatie/onderzoekrapportage die volgens hen bij uitstek geschikt is om binnen de rechterlijke organisatie besproken te worden; een handreiking voor verdere discussie.

Onderzoek onderzocht

‘Er verschijnt zo veel. Te veel eigenlijk’. “Het is een bevrijding en verzuchting die wij allen (h)erkennen”, zegt Albert Klijn. “Een verzuchting die overigens zowel bevrijdend als beschuldigend is. Bevrijdend omdat je toegeeft dat het ondoenlijk is om alle vakliteratuur bij te houden en beschuldigend omdat je een ter ore gekomen publicatie juist had moeten lezen. Met ‘Onderzoek Onderzocht’ wil SSR daarom de aandacht vestigen op publicaties en onderzoekrapportages die bij uitstek geschikt zijn om binnen de rechterlijke organisatie besproken te worden”, aldus de wetenschappelijk adviseur.

Onderzoeker Jacqueline van der Schaaf vult aan: “Belangrijk vinden we ook dat niet alleen het wetenschappelijk karakter de maatstaf is bij ons lezen en beoordelen van een boek. Ook willen we aanleiding geven tot het doordenken op bevindingen en zijweggetjes inslaan die voor het werk van alle dag inspiratie kunnen bieden. We hopen op onze manier bij te dragen aan het levend maken van op zichzelf stille letters.” Zie ‘Onderzoek Onderzocht’ als een handreiking voor verdere discussie in het team, in de sector of in een extra te beleggen bijeenkomst.

Bekijk de eerste bijdrage: Rechter en Co of Co-rechter?

Terug naar het nieuwsoverzicht