Onderzoek Onderzocht: Vrijheid Blijheid?

Vrouwen recidiveren ruim 10 procent minder dan mannen. Niemand zal echter beweren dat het sekseverschil hiervoor de meest relevante factor is. Maar wat dan wel? Dat is wat Elanie Rodermond beoogt te beschrijven in haar proefschrift ‘Out of prison, Out of crime?’. Welke omstandigheden belemmeren of stimuleren ex-gedetineerde vrouwen om op het ‘rechte pad’ te blijven en hoe verloopt dat proces? Wat de rechtspraak met dit onderzoek kan, vroegen onderzoekster Jacqueline van der Schaaf en wetenschappelijk adviseur SSR Albert Klijn zich af in hun vierde bijdrage aan de rubriek Onderzoek Onderzocht.

“‘Opsluiten die hap’. Die uitdrukking kennen we allemaal”, zegt Klijn. “Het is een verzuchting die de wens inhoudt om van crimineel gedrag af te zijn. Die wens is begrijpelijk…de oplossing niet. Dat weten de zegslieden ook wel, want het zijn grotendeels dezelfde personen die zeggen dat de gevangenis niet helpt, althans niet om van criminelen nette burgers zoals zijzelf te maken.” Dat laatste is inderdaad voor een groot deel waar. De terugval in ‘de fout’ is een frequent verschijnsel. Iets waar een (straf)rechter niets aan kan doen. Waarom dan uw aandacht voor een proefschrift daarover en dan nog wel primair over het recidive-gedrag van vrouwen? Klijn: “Omdat de achterliggende factoren complexer zijn dan u wellicht denkt (en ook in een zekere mate voor mannen geldt) en omdat het terugvoert naar de basale vraag: welke straf dient te worden opgelegd?”.

Cover Onderzoek Onderzocht: Vrijheid blijheid?

Lees het onderzoek

Handreiking

Met ‘Onderzoek Onderzocht’ wil SSR de aandacht vestigen op publicaties en onderzoekrapportages die bij uitstek geschikt zijn om binnen de rechterlijke organisatie besproken te worden. Daarbij is niet alleen het wetenschappelijk karakter de maatstaf. Ook wil SSR aanleiding geven tot het doordenken op bevindingen en zijweggetjes inslaan die voor het werk van alle dag inspiratie kunnen bieden; een handreiking voor verdere discussie in het team, in de sector of in een extra te beleggen bijeenkomst.

Eerdere publicaties

Onderzoek Onderzocht: Rechter en Co of Co-rechter?

Onderzoek Onderzocht: Hoeveel recht heeft de emotie

Onderzoek Onderzocht: Procedurele rechtvaardigheid

 

Terug naar het nieuwsoverzicht