Straftoemeting en strafmotivering

Het bepalen van een sanctie is niet eenvoudig en de motivatie kan zelfs nog lastiger zijn. Wilt u meer houvast hierbij? Dan is deze tweedaagse leeractiviteit interessant voor u. De eerste dag staat in het teken van de straftoemeting. Aan de hand van theorie, casuïstiek en eigen ervaring voert u discussies over de vraag welke factoren een rol (zouden moeten) spelen bij het bepalen van een passende sanctie. De tweede dag is gewijd aan de motivering van de straf in het vonnis. Een motivering die niet alleen juridisch correct en controleerbaar moet zijn voor hogere rechters, maar vooral ook begrijpelijk moet zijn voor alle betrokkenen. Tijdens deze dag bespreken we verschillende werkwijzen om tot een doeltreffende motivering te komen.

Straftoemeting en strafmotivering

Lees meer over de cursus Straftoemeting en strafmotivering

Nieuwsoverzicht