10 jaar EU-Handvest van de grondrechten

Op 1 december is het tien jaar geleden dat het EU Handvest van de grondrechten bindend werd. Weet u op welk moment u dit – of een ander – grondrechteninstrument moet gebruiken? De SSR-basiscursus Grondrechten EU en de digitale zelfstudiemodule over de toepasselijkheid van EU-grondrechten geven duidelijkheid hierover.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse rechtspraktijk. Het is een veelomvattende grondrechtencatalogus die ten opzichte van internationale mensenrechtenverdragen als het EVRM een toegevoegde waarde biedt. Het Handvest heeft directe werking en over de uitleg ervan kunnen (of in voorkomen geval, moeten) prejudiciële vragen worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wilt u meer weten over de werking en toepassing hiervan, dan biedt SSR u de volgende mogelijkheden:

Basiscursus Grondrechten EU
Deze reguliere cursus geeft kennis van – en inzicht in – het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende bronnen van grondrechten die daarin een rol spelen, de beperkingssystematiek én de toepasselijkheid van het EU-Handvest. De eerstvolgende uitvoeringen van deze cursus staan gepland voor 17 december 2019 en 23 juni 2020. Beide vinden plaats bij SSR in Utrecht, meer informatie vindt u op https://ssr.nl/cursus/irrmgreu/

Er is daarnaast een speciale maatwerkuitvoering van Grondrechten EU civiel op 19 maart 2020 in de Jaarbeurs Utrecht. Tijdens deze uitvoering zal enkel civiele casuïstiek aan de orde komen. U kunt zich hiervoor inschrijven via: a.hopma@ssr.nl. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma.

Zelfstudiemodule Toepasselijkheid van EU-grondrechten
Met deze zelfstudiemodule kunt u in een concrete zaak of met behulp van oefencasus nagaan of het EU-Handvest van toepassing is. Het beslismodel in het stappenplan stelt u in staat sneller en eenvoudiger te bepalen of Uniegrondrechten van toepassing zijn. Het bevat ook bouwstenen voor het doen van een uitspraak. Ook kunt u online een vraag stellen aan de docent. Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen.
https://ssr.nl/cursus/irrmdghv/

Raakvlakken basiscursus / zelfstudiemodule
De zelfstudiemodule heeft nauwe raakvlakken met de basiscursus Grondrechten van de Europese Unie. Naast een uitgebreide inleiding over het systeem en bronnen van Grondrechten in de EU en over artikel 51 Handvest, wordt in deze cursus gewerkt met de casus en het stappenplan uit de digitale module. Indien u heeft deelgenomen aan deze cursus, maar nog niet alle casus hebt gedaan, kunt u deze alsnog via de zelfstudiemodule in uw eigen tijd maken. Andersom geldt dat als u aan de cursus wilt/gaat deelnemen en u voorafgaande daaraan deze digitale module al heeft doorlopen, u een deel van het middagprogramma van de cursus niet hoeft bij te wonen. U dient dit vooraf aan SSR door te geven.

Terug naar het nieuwsoverzicht