Europees civiel recht centraal tijdens EJN-bijeenkomst op 26 september 2019

In samenwerking met de expertgroep Europees recht civiel en de Raad voor de rechtspraak, organiseert SSR in 2019/2020 drie bijeenkomsten over Europees civiel recht. De eerste bijeenkomst ‘Gebundelde Europese kennis is nationale kracht’ vindt plaats op 26 september 2019 in Villa Jongerius in Utrecht. De rol en betekenis van het Europees Juridisch Netwerk (EJN) voor burgerlijke- en handelszaken wordt daarbij uitgebreid toegelicht. Ook is aandacht voor het Europees consumentenrecht.

Tijdens de bijeenkomst maakt u uitgebreid kennis met het EJN en de mogelijkheden die dit netwerk biedt. Wat is de rol en betekenis van het EJN-civiel? Welke informatie komt via het EJN-civiel beschikbaar? Welke Euro­pese netwerken zijn er in Nederland en wat doen deze precies? Daarbij is er ruimte voor kennismaking tussen de nationale netwerken en expertgroepen om te kijken hoe kennis efficiënter kan worden gedeeld. In de middag wordt aandacht besteed aan Europees consumentenrecht en de taken van de Nederlandse rechter bij de toepassing hiervan. Tijdens de lunch en de afsluitende borrel is er ruimte om persoonlijk kennis te maken en (Europese) ervaringen delen.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van de expertgroep EU-recht, de Euro Groep, de expertgroep IPR Familie, Gerechtscoördinatoren Europees recht) civiel, Gerechtsbrede Opleidingscoördinatoren (GCE’s) civiel, GOC’s, kwaliteitscoördina­toren civiel en andere rechtspraak-medewerkers met interesse voor EU-recht.

Bekijk het programma

Aanmelden/kosten

De bijeenkomsten zijn grotendeels gefinancierd door de Europese Commissie. Om aan de subsidievoorwaarden te voldoen wordt een bijdrage van € 30,- per deelnemer per bijeenkomst gevraagd. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ssr.international@ssr.nl onder vermelding van uw naam en functie.

Bijeenkomsten in 2020

De bijeenkomst in september 2019 is de aftrap van een reeks van drie van het EU-project ‘Europese samenwerking in Nederland’. Het doel van deze bijeenkomsten is om meer inzicht te geven in de diverse internationale en nationale netwerken op het gebied van Europees recht met focus op (hernieuwde) samenwer­king en kennisdeling.

Een tweede bijeenkomst staat gepland voor 19 maart 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht en is bedoeld voor leden van de Expertgroep EU-recht en GCE’s civiel. Onderwerpen die behandeld worden: maatwerktraining Grondrechten Europese Unie, de toepasselijkheid van EU-grondrechten (civiel) met praktisch stappenplan en een training van vaardigheden rond het thema grondrechten met civiele casuïstiek.

Een afsluitende derde bijeenkomst vindt in het vierde kwartaal van 2020 plaats en is bedoeld voor Leden van de Expertgroep EU-Recht en GCE’s civiel. Centraal tijdens deze bijeenkomst staat het kennisdelen in de eigen organisa­tie: Bent u ambassadeur of informatiemakelaar? Hoe helpt u anderen op weg? Hoe deelt u uw ervaringen met collega’s en hoe legt u een kennisdossier aan? Neem uw laptop mee en krijg hulp met het inrichten van een digitale kennisomgeving.

Nadere informatie over de bijeenkomsten in 2020 volgt op de SSR-website en in de diverse SSR-nieuwsbrieven.

This project is funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020). The content of this conference represents the views of the author only and is her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Terug naar het nieuwsoverzicht