Nieuw bij SSR: Consumentenkrediet voor rechters en juridisch medewerkers

De Wet op het Consumentenkrediet komt vaak aan de orde bij persoonlijke leningen en doorlopende kredieten. U kunt als rechter daarbij tegen vragen over zorgplicht, maximale kredietvergoeding en vervroegde opeisbaarheid aan lopen.

Praktische insteek

Om duidelijkheid te bieden in deze materie ontwikkelde SSR in samenwerking met docent Carole Keja (stafjurist consumentenrecht bij de rechtbank Amsterdam) de cursus Consumentenkrediet voor rechters en juridisch medewerkers. Een cursus met een praktische insteek waarin u leert om relevante feiten en juridische kaders te analyseren om op basis daarvan een oordeel te vormen over de toewijsbaarheid van de vordering. Er is daarnaast ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Datum en locatie

De cursus is specifiek bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en (senior) juridisch medewerkers. Eerste uitvoering is op 7 februari 2020 bij de SSR locatie in Amsterdam. Zie de cursuspagina voor meer informatie.

Terug naar het nieuwsoverzicht