Nieuw bij SSR: cursus Kindermishandeling

Kindermishandelingszaken zijn zeer complexe zaken. Dat geldt zowel voor het vaststellen van de feiten als voor het bepalen van de te ondernemen actie. Ook kunnen deze zaken een flinke impact hebben op de betrokken professional.

Omdat deze complexe materie onvoldoende belicht kan worden tijdens de bestaande cursus Huiselijk geweld, ontwikkelde SSR samen met de landelijk officier huiselijk geweld, kindermishandeling en zeden deze nieuwe specifieke cursus. Hierbij is nauw samengewerkt met forensisch artsen en gedragsdeskundigen.

Experts uit de praktijk

Tijdens de intensieve driedaagse cursus komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Experts uit de praktijk gaan onder meer in op zaken als opsporing, samenwerking in de keten, met aandacht voor de interpretatie van forensische rapporten, gezinsdynamiek en de psychische gevolgen van kindermishandeling.

De cursus is ontwikkeld voor juridisch professionals, werkzaam bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak die met enige regelmaat kindermishandelingszaken behandelen.

Datum en locatie

De eerste uitvoering vindt plaats bij SSR Utrecht 7, 20 en 26 november 2019. Meer informatie vindt u op onze website.

Nieuwsoverzicht