Nieuw bij SSR: De motivering van art. 12 Sv beslissingen

Art. 12 Sv zaken. Strafzaken waarbij het slachtoffer een klacht indient bij het Gerechtshof tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om niet tot vervolging over te gaan. Het zijn vaak gevoelige zaken en de besluitvorming en de motivering daarvan dienen dan ook zorgvuldig te gebeuren.

In tegenstelling tot de motivering in een strafrechtelijk vonnis is de wijze waarop een art. 12 Sv beslissing kan worden gemotiveerd vrij. Toch worden deze zaken behandeld door raadsheren en juridisch medewerkers die ook reguliere strafzaken behandelen. Voor deze groep is er nu de tweedaagse cursus ‘De motivering van art. 12 Sv beslissingen’.

SSR ontwikkelde deze cursus in samenwerking met twee raadsheren en twee communicatiedeskundigen die ook experts zijn in argumentatieleer. Zij leren u een gedegen, begrijpelijke en juridisch correcte motivering te schrijven in een art. 12 Sv beklagprocedure. Hierbij is er ook aandacht voor de gevolgen van de beslissing en de motivering voor de belanghebbenden en voor de maatschappij.

De cursus is bedoeld voor raadsheren en juridisch medewerkers, die met enige regelmaat art. 12 Sv zaken behandelen en bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag. Eerste uitvoering is op 3 en 16 maart 2020 in Utrecht. Meer informatie vindt u op de cursuspagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht