Nieuw bij SSR: Kennispagina Wet langdurig toezicht (Wlt)

In samenwerking met het expertisecentrum bijzondere penitentiaire zaken en de centrale voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling (beide verbonden aan het Openbaar Ministerie) heeft SSR de Kennispagina Wet langdurig toezicht (Wlt) ontwikkeld. Een kennisbron waar professionals uit de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie belangrijke informatie over de Wlt kunnen vinden.

De Wet langdurig toezicht heeft grote gevolgen voor het straf(proces)recht. Naar aanleiding van de invoering hiervan, organiseerde SSR op 29 maart 2019 een themadag in Utrecht waarbij de gevolgen van de wet langdurig toezicht zijn belicht vanuit diverse invalshoeken (onder andere vanuit het departement, de wetenschap en de praktijk van OM en de Rechtspraak). De Kennispagina Wlt brengt alle informatie over de wet en de verschillende invalshoeken die toen besproken zijn, op een didactische en interactieve manier samen.

Voor wie?

De kennispagina is niet alleen interessant voor degenen die niet in de gelegenheid waren om de themadag bij te wonen – zij kunnen hun kennis over de gevolgen van de wet op deze manier vergroten – maar ook voor degenen die wel aanwezig waren. Zij kunnen de kennispagina gebruiken als naslag, om alles nog eens rustig na te lezen/te bekijken op het moment dat ze strafzaken behandelen, waarbij sprake is van een aspect dat betrekking heeft op de Wet langdurig toezicht.

MIJN SSR

De Kennispagina Wet langdurig toezicht (Wlt)  is een digitale kennisbron en bestaat uit verschillende onderdelen waaronder webcolleges, wetgeving en beleid, een e-learningmodule en aanvullende literatuur. Om toegang te krijgen tot de kennispagina heeft u een MIJN SSR-account nodig. Indien u dit nog niet heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u werkzaam te zijn bij de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.

Terug naar het nieuwsoverzicht