Nieuw bij SSR: Programma Aanpak Stikstof

Op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van het oordeel van het Europese Hof heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State de uitspraak gedaan dat toestemming ‘vooraf’ niet (meer) mag. Het PAS mag door de overheid dus niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten worden gebruikt.

Uitleg en consequenties

Een groot aantal zaken over natuurvergunningen en bestemmingsplannen, waarbij het PAS een rol speelt, zijn aangehouden in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. In de verdiepingscursus Programma Aanpak Stikstof geven mr. J. Verbeek (seniorjurist bij de RvS en betrokken bij de uitspraak) en mr. M. Kaajan (advocaat en rechter-plv. in de rechtbank Oost-Brabant) uitleg over de uitspraak. Zij bespreken de consequenties en beantwoorden vragen.

Deze middagbijeenkomst is bedoeld voor rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers bestuursrecht.

Datum en locatie

Eerste uitvoering van deze cursus is op 5 september 2019 in Utrecht. Kijk op de cursuspagina voor meer informatie.

Terug naar het nieuwsoverzicht