Nieuw bij SSR: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dit betekent dat vanaf die datum (de meeste) ambtenarenzaken in eerste aanleg worden voorgelegd aan de civiele rechter, belast met arbeidszaken. Wat betekent dit nu voor de behandeling van dit soort zaken?

Om u inzicht te geven in de aard, achtergronden en bijzondere aspecten van de Wnra ontwikkelde SSR in samenwerking met prof. mr. Barend Barentsen (bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen) en mr. Pauline Sick (Advocaat) deze cursus. De docenten zullen de hoofdlijnen van de Wnra uiteenzetten en onder andere met u ingaan op onderwerpen als afbakening, bindingsvragen, werkgeversaansprakelijkheid en ontslag en integriteit.

Datum en locatie

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers en zal twee keer aangeboden worden; in december 2019 en in januari 2020. Eerste uitvoering is op 10 december 2019 in Utrecht. Meer informatie vindt u op de cursuspagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht