Save the date SSR: Actualiteitendag zeden

Zedenzaken zijn ingrijpende zaken, die een grote impact kunnen hebben op het slachtoffer, de verdachte, de maatschappij en de professional die de zaak behandelt. Door deel te nemen aan de jaarlijkse ‘actualiteitendag zeden’ zorgt u ervoor dat u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen.

Toestemming

Tijdens de aankomende actualiteitendag van 11 februairi 2020 gaat hoogleraar Kai Lindenberg specifiek in op het begrip ‘toestemming’ bij seksuele activiteit in relatie tot het (bewijzen van) het strafbare karakter van bepaalde gedragingen. Hij vergelijkt hierbij de juridische situatie in Nederland met de situatie in een aantal Westerse landen. Ook wordt tijdens deze dag ingegaan op de impact die de behandeling van een zedenzaak op de professional kan hebben.

Datum en locatie

De bijeenkomst is bedoeld voor alle medewerkers van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie die met regelmaat zedenzaken behandelen of een bijzondere interesse hebben voor dit type zaken. De ‘actualiteitendag zeden’ vindt plaats in Utrecht op 11 februari 2020. Meer informatie vindt u op de cursuspagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht