Save the date SSR: Fraude actualiteiten

SSR organiseert op 11 maart 2020 in de Jaarbeurs Utrecht een actualiteitendag over het onderwerp ‘De fraudeur in het strafproces’. Dit jaar ligt de nadruk van deze dag op fraudeurs die vanuit witteboordenposities regels overtreden. Ook wel fraudeurs op hogere zakelijke (vertrouwens)posities, die omvangrijke/ernstige vormen van fraude plegen binnen een organisatie (organisatiecriminaliteit). Krijg tijdens deze dag inzicht in de drie fases van het strafproces waarin de persoonlijke achtergrond van de fraudeur een rol kan spelen: voorafgaand aan en bij het plegen van fraude; tijdens het opsporings-, vervolgings- en strafproces; bij de sanctionering en tijdens de resocialisatie.

Programma

In de ochtend zullen verschillende sprekers (vanuit het Openbaar Ministerie, de wetenschap, de FIOD en ook een voormalige fraudeur) aan de hand van hun eigen onderzoek en ervaringen in gaan op fraude en factoren die hier op van invloed zijn. In de middag gaan deskundigen uit de keten (Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en advocatuur) tijdens een paneldiscussie met elkaar in gesprek over de persoonlijke achtergrond van een fraudeur voorafgaand, tijdens en na het strafproces. Verschillende ideeën en gezichtspunten worden met de aanwezigen gedeeld.

Voor wie?

De Fraude actualiteitendag is interessant voor raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers, advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding), parketsecretarissen, vermogenstraceerders. Ook is er een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor externen (advocatuur, reclassering, DJI, belastingdienst, FIOD, politie, AFM).

Meer informatie

Lees meer over de bijeenkomst Fraude actualiteiten.

Terug naar het nieuwsoverzicht