SSR Jaarverslag 2018 online

2018 was voor SSR een jaar van ongekende productie. De groei in het aantal activiteiten en het aantal deelnemers van de afgelopen jaren bleef doorzetten. In het verslagjaar heeft SSR in totaal bijna 2100 leeractiviteiten uitgevoerd met bijna 28.000 deelnemers. De waardering voor SSR-leeractiviteiten is stabiel hoog met een gemiddeld cijfer van rond de 8.

Bij het Openbaar Ministerie hebben leiderschapsontwikkeling, het OM-brede programma voor administratieve medewerkers en het op elkaar laten aansluiten van de initiële leergangen veel aandacht gekregen. Aan Rechtspraakzijde is veel aandacht gegaan naar de ontwikkeling van de Leiderschapsacademie Rechtspraak. Bij de evaluatieonderzoeken naar de selectie van rio’s en de rio-opleiding leverde SSR de gegevens/gesprekspartners en maakte daarbij deel uit van de begeleidingscommissies. Daarnaast fungeerde SSR als partner in het Organisatie van kennis-project van de Rechtspraak.

Op internationaal gebied is er meegewerkt aan projecten in Albanië (bejegening slachtoffers in mensenhandelzaken), Bosnië (management & leiderschap), Kosovo (capaciteitsopbouw), Bulgarije en Roemenië (forensische expertise), Servië (praktijkopleiders initiële opleiding) en Libanon (forensische expertise). In Indonesië ondersteunt SSR bij de capaciteitsopbouw van het zusterinstituut JTC. SSR adviseert daarbij over de uitvoering van de initiële opleiding. Ook is er met hulp van SSR in Indonesië een start gemaakt met de ontwikkeling van e-learning modules. Daarnaast was SSR de gastheer van de stuurgroep van het European Judicial Training Network tijdens ‘Leeuwarden Culturele hoofdstad’.

Intern werd het jaar gekenmerkt door veel mobiliteit op cruciale posities. Toch heeft het aan het begin van 2018 gehouden onderzoek onder de medewerkers geleid tot het behalen van het keurmerk ‘Beste Werkgever 2018-2019’.

Dit en meer is te lezen in het SSR jaarverslag 2018

Terug naar het nieuwsoverzicht