Verdiepende module Interne leiderschapscommunicatie: “vooral praktisch toepasbaar”

Flexwerken, roosteren over meerdere locaties, doorlooptijden, professionele standaarden, ziekteverzuim, onrust in een team, herplaatsing van medewerkers. Als leidinggevende krijg je te maken met uiteenlopende veranderingen en issues in de organisatie. “Hoe zorg je ervoor dat je als leidinggevende niet alleen aan het zenden bent, maar dat je je medewerkers betrekt en mee laat doen in de verandering. Door in dialoog te gaan met je team geef je samen betekenis aan veranderen. Hoe je dat doet, leer je in de tweedaagse module Interne Leiderschapscommunicatie”, zegt senior communicatieadviseur bij rechtbank Rotterdam Lily Derksen. Zij is co-trainer van de verdiepende module Interne leiderschapscommunicatie, net als Marlou Nijland, hoofd communicatie bij rechtbank Gelderland. Erik Reijnders, externe adviseur interne leiderschapscommunicatie is hoofdtrainer van de verdiepende module.

Portretten trainers verdiepende module Interne leiderschapscommunicatie

Bewustwording van leiderschapsrol

De module, die apart wordt gegeven aan operationeel leidinggevenden en coördinatoren, en aan teamvoorzitters, krijgt gemiddeld een hoge waardering. Erik: “We horen vaak terug van deelnemers dat ze veel inzichten hebben gekregen in een domein waarvoor ze niet zijn opgeleid en de module praktisch heel goed toepasbaar vinden. Ook zijn ze zich meer bewust van het interne-communicatieproces, bijvoorbeeld van de waarde van de wandelgangen.” De module Interne leiderschapscommunicatie draait sinds 2016 en is begin dit jaar op een aantal punten herzien om nog beter aan te sluiten op de actualiteit en de wensen van de doelgroep.

Lily: “De bewustwording van je leiderschapsrol is een nieuw onderdeel van de module. Voordat je gaat communiceren, is het van belang je af te vragen: op welk moment is mijn verhaal legitiem en daarmee een baken voor mijn medewerkers? Is mijn verhaal geloofwaardig en overtuigend?” Erik: “We laten bijvoorbeeld foto’s van BN’ers zien en vragen om met een groene of rode kaart aan te geven wie je het meest betrouwbaar vindt. Hierdoor ga je jezelf afvragen waarom je de ene persoon betrouwbaarder vindt overkomen dan de ander en wat dit betekent voor jezelf en hoe je teamleden je zien.” Lily: “Essentieel voor de legitimiteit van je communicatie is dat je verhaal en je gedrag consistent zijn. Werk je zelf thuis, geef die mogelijkheid dan ook aan je teamleden.”

Inspiratie voor andere overlegvormen

Tijdens de 2 dagen maken de deelnemers kennis met werkvormen die zij in hun eigen teamoverleg kunt toepassen. Bijvoorbeeld roulerend voorzitterschap, geeltjes plakken of een stelling ter discussie inbrengen. Lily: “En aan de start van de eerste dag van de training beginnen we met een rondje ‘wat speelt er?’ Wat gaat er op dat moment in je hoofd of hart om, werk of privé? Want is je kind ziek, dan houdt vooral dat je bezig, maar het kan ook het hoge ziekteverzuim in je team zijn of een lastig gesprek dat je binnenkort moet voeren. In de training passen we steeds praktijkvoorbeelden toe op de theorie. Als professionals zijn we gewend om de inhoud in te gaan, maar om medewerking, bijval en advies van je medewerkers te krijgen is de vorm minstens zo belangrijk. Het komt aan op oprechte aandacht. Voelen je medewerkers dat ze ertoe doen? Zie je ze echt staan? Dat kan in kleine dingen zitten. Begroet je medewerkers als je ’s ochtends op je werkplek komt of loop een rondje om bij te kletsen.”

Erik: “Je neemt als leidinggevende in de module ook nadrukkelijk je eigen teamcontactmomenten onder de loep. De voor jou 3 belangrijkste overlegvormen vergelijk je met die van de andere leidinggevenden. Aan het einde van de eerste dag van de module kies je uit een lijst van 15 ideeën iets nieuws voor jou dat past bij jezelf en je team. Dat ga je in de periode tussen de eerste en tweede dag van de module toepassen. Op de tweede dag deel je met de andere leidinggevenden hoe het is gegaan. We krijgen dan vaak reacties als ‘dat heeft goed uitgepakt!’ en ‘er is daadwerkelijk iets veranderd’. En veranderen begint vaak klein, stap voor stap, later merk je vaak dat de kleine verandering iets groters in gang heeft gezet.”

Communicatie-issues in de carrousel

Daarnaast brengen alle deelnemers aan het begin van de module in waar ze tegenaan lopen in de communicatie met of binnen het team. In groepjes draaien de leidinggevenden langs de 3 of 4 meest genoemde thema’s om ze te bespreken en elkaar aan te vullen. Deze carrousel levert je als leidinggevende aan het einde van de dag een totaalpakket van ideeën op voor ieder van deze thema’s. Erik: “Aan het einde van de tweede dag doen we rollenspellen waarin je een voor jou lastige situatie simuleert. De groep is nooit erg groot, gemiddeld hebben we 10 deelnemers. Het samen doorlopen van de 2 dagen en de herkenning zorgen voor saamhorigheid in de groep. We sluiten de module altijd af in een goede energie.”

Aanmelden

De eerstvolgende uitvoering van de verdiepende module Interne leiderschapscommunicatie voor operationeel leidinggevenden en coördinatoren vindt plaats op 13 mei en 17 juni 2019. Lees meer over de verdiepende module Interne leiderschapscommunicatie voor operationeel leidinggevenden en coördinatoren.

De eerstvolgende uitvoering van de verdiepende module Interne leiderschapscommunicatie voor teamvoorzitters vindt plaats op 20 mei en 24 juni 2019. Lees meer over de verdiepende module Interne leiderschapscommunicatie voor teamvoorzitters.

 

 

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht