Betekenen (voor administratie medewerkers), e-learning

Een kennisgeving van gerechtelijke mededelingen die niet, of niet op de juiste wijze of op het juiste moment plaatsvindt, heeft direct gevolgen voor het verdere verloop van de strafzaak en de tenuitvoerlegging van eventueel opgelegde straffen.
Een correcte betekening dient niet alleen het belang van een efficiënte rechtsgang, maar is vooral van groot belang voor de burger. De burger (verdachte) heeft recht op informatie over de tegen hem lopende strafzaak. En hij heeft het recht om als verdachte bij zijn berechting aanwezig te zijn. De overheid moet zich actief inspannen om de verdachte hierover in te lichten.

Deze e-learning module is bedoeld voor logistiek administratief medewerkers bij het OM en gaat over de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen door middel van betekening aan natuurlijke personen. Direct en kosteloos volgen? Kijk voor meer informatie op de cursuspagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht