Cursus Leerplichtzitting en combi-behandeling: zorgvuldig de leerplichtwet hanteren vanuit het perspectief van de jeugdige

Wanneer een jeugdige voor de rechter verschijnt bij een overtreding van de leerplichtwet, is er vaak al een voortraject achter de rug waarbij de school, een leerplichtambtenaar en wellicht de Raad voor de Kinderbescherming en/of de jeugdreclassering betrokken zijn geweest.

Tijdens de cursus Leerplichtzitting en combi-behandeling gaan een jeugdrechter, een jeugdofficier van justitie, een juridisch deskundige op het gebied van de leerplicht en een medewerker van de Jeugdreclassering in op alle facetten die een rol spelen hierbij. U krijgt daarbij handvatten aangereikt om op een zorgvuldige manier, en met sensitiviteit voor omstandigheden en factoren, te kunnen beslissen in een zaak waarbij het belang van de jeugdige het uitgangspunt is.

De eerstvolgende uitvoering vindt plaats op 29 juni 2020 bij SSR in Utrecht. Meer informatie leest u op de cursuspagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht