Deelnemingsvormen, verdieping (online)

Deze cursus vormt samen met Opzet en schuld – Verdieping en Onvoltooide delicten – Verdieping een vervolg op de basiscursus Opzet en schuld, deelnemingsvormen en onvoltooide delicten. Tijdens deze cursus wordt ingezoomd op medeplegen, medeplichtigheid, functioneel daderschap, uitlokking en uiteenlopend opzet. Dus heeft u minstens vijf jaar praktijkervaring in het strafrecht en kunt u de relevante leerstukken in eenvoudige strafzaken zonder moeite toepassen? Heeft u ervaring met de beoordeling/behandeling van deze leerstukken in complexere strafzaken? Schrijf u dan in voor deze cursus.

Deelnemingsvormen toepassen

Na afloop van de cursus bent u in staat om in ingewikkelde strafzaken de leerstukken van deelnemingsvormen toe te passen. Het gaat daarbij om zaken die door de meervoudige strafkamer worden behandeld. De opzet van de dag is een leergesprek, waarbij de docent niet vertelt, maar de discussie leidt aan de hand van verdiepende casuïstiek. Dit betekent dat van de deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren door onder andere ervaringen te delen met de groep en bij te dragen aan de discussie.

Data uitvoering

De eerste uitvoering is gepland op 3 september 2020. Lees hier verder voor meer informatie over de cursus Deelnemingsvormen verdieping.

Terug naar het nieuwsoverzicht