Inschrijven voor Europese trainingsactiviteiten EJTN en ERA mogelijk

SSR stimuleert kennisuitwisseling tussen Nederlandse magistraten en hun Europese collega’s. Naast de diverse uitwisselingsprogramma’s attendeert SSR collega’s uit de rechterlijke organisatie dan ook graag op de verschillende programma’s, seminars en cursussen van het European Judicial Training Network (EJTN) en de Academy of European Law (ERA) waaraan Nederlandse rechters, juridisch medewerkers en officieren van justitie kunnen deelnemen.

Het aanbod van beide organisaties wordt jaarlijks samengevat in een jaarkalender. De EJTN-kalender (PDF) is ingedeeld op zowel datum, rechtsgebied als land/plaats waar de training plaatsvindt. Daarnaast bevat de catalogus links naar podcasts, webinars en andere manieren van online-aanbod. De ERA-kalender (PDF) is ingedeeld naar onderwerp en bevat daarnaast informatie over de live streams die zij dit jaar aanbieden.

Aanmelding en kosten

Aanmelding voor activiteiten uit de EJTN-kalender verloopt via SSR. Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar SSR Internationaal. Het EJTN is verantwoordelijk voor de plaatsing. Aanmelding voor ERA-activiteiten kunnen rechtstreeks via de ERA-website plaatsvinden.
Bij een aantal activiteiten is deelname gratis waarbij de reis- en verblijfkosten worden vergoed door EJTN of ERA. In andere gevallen zijn er kosten verbonden en/of komen de reis- en verblijfkosten voor eigen rekening van de deelnemer. Meer informatie hierover staat in de catalogus en op de websites www.ejtn.eu en www.era.int.

SSR Internationaal

Nederlandse rechters en officieren van justitie krijgen in hun dagelijkse werkzaamheden in toenemende mate te maken met Europese en internationale aspecten van het recht. Het SSR cursusaanbod Internationaal biedt medewerkers van de rechterlijke organisatie daarom diverse rechtsgebied overstijgende cursussen, seminars en trainingen op het gebied van het Europees en internationaal recht. Meer informatie leest u op de SSR-website.

Terug naar het nieuwsoverzicht