De zorgwetten, stoornissen en het strafrecht

Per 2020 zijn de nieuwe zorgwetten van kracht. Als direct gevolg daarvan heeft SSR als vervanging van de cursus ‘Wet BOPZ, stoornissen en het strafrecht’ een cursus ontwikkeld die aansluit bij de nieuwe situatie.

In de cursus ‘De zorgwetten, stoornissen en het strafrecht’ wordt u op de hoogte gebracht van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken de docenten de formele criteria van de Wvggz en Wzd en de taak van de officier van justitie in het proces. Er is aandacht voor de meest voorkomende stoornissen en de behandeling daarvan en u gaat dieper in op situaties waarin er een overlap bestaat van van strafrecht en zorg.

Deze cursus is bedoeld voor officieren van justitie en parketsecretarissen. De eerste uitvoering is op 29 mei 2020 in Utrecht. Meer informatie vindt u op de cursuspagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht