Vergunningvrij bouwen en planologische kruimelgevallen

Het omgevingsrecht is constant in beweging, zowel de wetgeving en de toepassing ervan, als de ontwikkelingen in de jurisprudentie. Met de cursus ‘Vergunningvrij bouwen en planologische kruimelgevallen’ komt u snel op de hoogte van de recente ontwikkelingen rondom Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Tijdens de bijeenkomst bespreekt de docent de opzet van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Bijlage II van het Bor. Aan hand van jurisprudentie en casusposities gaat u in op de vraag wanneer er vergunningvrij gebouwd kan worden en wat de knelpunten zijn. Ook komt aan bod in welke gevallen kan worden afgeweken van een bestemmingsplan op grond van de kruimellijst.

De cursus is bedoeld voor rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers die werkzaam zijn in het omgevingsrecht. De eerste uitvoering vindt plaats in Utrecht op 15 april 2020. Meer informatie: https://ssr.nl/cursus/brzmborb/

 

Terug naar het nieuwsoverzicht