Leerplichtzitting en combi-behandeling

Voordat een jeugdige voor de rechter verschijnt voor overtreding van de leerplichtwet, heeft hij in de meeste gevallen al een voortraject achter de rug. De school, de leerplichtambtenaar, en soms de Raad voor de Kinderbescherming of de jeugdreclassering zijn betrokken geweest bij de jeugdige en zijn problematiek.

Tijdens deze leeractiviteit wordt vanuit verschillende invalshoeken de problematiek belicht die samenhangt met de leerplichtzitting. U leert zo om zelfstandig en met sensitiviteit voor omstandigheden een leerplichtzaak te behandelen. Hierbij houdt u het belang en de rechtspositie van de jeugdige altijd in het oog.

De eerste online uitvoering van de deze cursus is op 8 december 2020. Meer informatie vindt u op de cursuspagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht