Online cursus Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is een van de steunregelingen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vastgesteld om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Een subsidieregeling die wordt uitgevoerd door het UWV en een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers biedt om zo de werkgelegenheid te behouden tijdens de pandemie.

Het UWV heeft inmiddels ongeveer 150.000 aanvragen en 4000 bezwaarzaken ontvangen. Bij een aantal zaken is al beroep ingesteld. Met deze cursus maakt u kennis met de NOW. Er is onder meer aandacht voor de juridische kaders en de uitvoeringspraktijk, maar ook ruimte voor vragen en discussie.

De cursus volgt u online via de virtual classroom. Eerste uitvoering is op 22 oktober 2020 (middag). Meer informatie vindt u op de cursuspagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht