Gender equality seminar

Op 14 en 15 mei 2020 organiseert SSR samen met de Academy of European Law (ERA) een seminar over gendergelijkheid. Tijdens dit seminar wordt er ingegaan op wetgeving vanuit de EU en jurisprudentie van het Hof van Justitie in Luxemburg op dit gebied. Zo is er onder meer aandacht voor verschillende wetsartikelen (Handvest, directives EU en internationale instrumenten van o.a. de VN) en hoe ze toe te passen in relevante situaties. Ook leert u onderscheid te maken tussen directe en indirecte discriminatie en hoe het concept van meervoudige discriminatie toe te passen.

Het (gratis) seminar is bedoeld voor rechters en officieren van justitie uit de EU. Er zijn 16 plaatsen beschikbaar voor Nederlanders. Voor meer informatie over het programma kijkt u op de website van ERA.
Om u aan te melden, stuurt u voor 16 maart een e-mail naar mailto: ssr.international@ssr.nl o.v.v. 120DV54.

Terug naar het nieuwsoverzicht