Sociale zekerheidsfraude, online

Uitkeringsfraude werkt ondermijnend voor de sociale solidariteit binnen de samenleving. Zorg dat u voldoende kennis heeft om deze vorm van fraude effectief aan te pakken. Vergroot uw inzicht in de specifieke facetten van diverse uitkeringsfraudes en raak bekend met de relevante wetten en jurisprudentie.

Tijdens de online bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: uitkeringsfraudes zoals de WW, WAO, AOW, bijstand en kinderbijslag. Aandacht wordt geschonken aan de wijzen van handhaving, uitleg van begrippen, de jurisprudentie en andere relevante aspecten van deze vorm van fraude.

Voor wie?

De cursus Sociale zekerheidsfraude is interessant voor rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten-generaal, juridisch medewerkers en parketsecretarissen die met sociale zekerheidsfraudes te maken hebben of gaan krijgen. In eerste instantie is de bijeenkomst ontwikkeld voor deelnemers werkzaam binnen het strafrecht, maar deze staat ook open voor geïnteresseerden werkzaam binnen het bestuursrecht.

Datum uitvoering

De eerstvolgende online uitvoering is op 30 september 2020. Meer informatie over de cursus Sociale Zekerheidsfraude vindt u hier.

Terug naar het nieuwsoverzicht