Strafrechter en zorgmachtiging: de toepassing van art. 2.3 Wfz, online

Sinds 1 januari 2020 is de strafrechtelijke plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis ex art. 37 Sr. vervallen. Daarvoor in de plaats is geen nieuwe forensische maatregel gekomen. De wetgever heeft er voor gekozen het arsenaal van de strafrechter uit te breiden met een civiele toepassing. Artikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz) geeft de strafrechter onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) toe te passen.

In de prakrijk betekent dit een belangrijke verandering voor de strafrechter. Want wanneer moet nu gekozen worden voor forensische zorg (zoals TBS) en wanneer voor verplichte civiele zorg (zoals zorgmachtiging)? Leer hier meer over tijdens deze cursus.

Data uitvoering

De eerstvolgende online uitvoering is op 7 september 2020. Meer informatie over de cursus Strafrechter en zorgmachtiging: de toepassing van art. 2.3 Wfz vindt u hier.

Terug naar het nieuwsoverzicht