Wet openbaarheid van bestuur, een online introductie

Elisabeth Pietermaat is advocaat/partner bij Pels Rijcken. In haar praktijk ziet ze het aantal serieuze Wob-verzoeken steeds verder toenemen. De verwachting is dat ook de rechtspraak steeds vaker met dit type zaken te maken krijgt. Daarom verzorgt Pietermaat op woensdag 27 mei 2020 vanuit de Virtual Classroom van SSR een basiscursus over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

In de eerste plaats leert u over de reikwijdte van de Wob. Wie kan er vragen om onder bestuursorganen berustende informatie en tot hoe ver kan zo’n informatieverzoek strekken? Wat zijn ‘documenten’ als bedoeld in de Wob? Is elk verzoek om informatie een Wob-verzoek? Daarnaast komen de uitzonderingen en beperkingen op het recht op overheidsinformatie aan bod. Onder welke omstandigheden mag een bestuursorgaan weigeren informatie openbaar te maken? En tot slot is er aandacht voor een aantal specifieke zaken die voor de rechterlijke fase van belang zijn, zoals de toepassing van artikel 8:29 Awb en de positie van derde-belanghebbenden.

De introductiecursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers en vindt plaats op 27 mei van 10:00 tot 12:00 uur in onze Virtual Classroom. Na inschrijving kunt u de cursus online bijwonen. Meer informatie vindt u op de cursuspagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht