Geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerlingen en LHBTI’ers

Bij het behandelen van asielzaken speelt de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas een grote rol. Bij bekeerlingen en LHBTI’ers is dat vaak lastig.

De Raad van State heeft geoordeeld dat aan verklaringen van derden betekenis toekomt. Maar hoeveel gewicht moet aan verklaringen van bijvoorbeeld COC, of kerken worden gehecht? Hoe moeten deze verklaringen worden getoetst? Er is behoefte aan informatie over de werkwijze van deze derden en aan debat over dit vraagstuk.

Tijdens deze professionele ontmoeting benaderen sprekers uit de rechtspraak, de wetenschap, de advocatuur en de IND de problematiek van geloofwaardigheidsbeoordeling vanuit hun perspectief. U bent van harte welkom op vrijdagmiddag 20 mei 2022.

Interesse? Meer informatie vindt u op de cursuspagina.

Terug naar het nieuwsoverzicht