Nieuw opleidingsaanbod voor slachtoffercoördinatoren

Het nieuwe opleidingsaanbod voor slachtoffercoördinatoren is vol in ontwikkeling. Hiermee levert SSR onderwijs op maat voor deze specifieke doelgroep.

Opleidingsaanbod slachtoffercoördinatoren

Basistraining voor slachtoffercoördinatoren
Binnen het OM bent u als slachtoffercoördinator het eerste aanspreekpunt en een belangrijke steun voor de slachtoffers gedurende het hele traject. Daarnaast heeft u contact met de officieren van justitie en met bijvoorbeeld de politie, Slachtofferhulp Nederland (SHN), advocaten en de reclassering. Deze basistraining is volledig toegespitst op uw taken en verantwoordelijkheden als slachtoffercoördinator.

Bejegening van slachtoffers door slachtoffercoördinatoren
De laatste decennia is de positie van het slachtoffer in het strafproces sterk verbeterd. Het OM ondersteunt het slachtoffer in het uitoefenen van hun recht, waarbij u als slachtoffercoördinator een essentiële rol speelt. Slachtoffercoördinatie is echter een vak, want elke zaak en elk slachtoffer is weer anders. U heeft dan ook bepaalde vaardigheden nodig om maatwerk te kunnen leveren aan het slachtoffer. Het contact met slachtoffers en nabestaanden vormt de essentie van uw werk. Het is daarom essentieel om u te ontwikkelen als expert in die bejegening. In deze uitgebreide, praktische training worden uw vaardigheden getraind door te oefenen met acteurs.

Interculturele communicatie
De samenleving wordt cultureel steeds diverser. Ook in uw werk als slachtoffercoördinator heeft u te maken met culturele verschillen in communicatie en samenwerking. Met deze cursus krijgt u meer begrip en inzicht in deze verschillen. Ook ontvangt u handvatten om een goede relatie op te bouwen en beter uw doelen te halen in de contacten met mensen met een andere culturele achtergrond.

Webcolleges slachtoffercoördinatoren
Slachtoffercoördinatoren Dana Neumann en Cindy Vollebergh vertellen over veelvoorkomende delicten waar slachtoffercoördinatoren in hun beroepspraktijk mee te maken krijgen.

Overzichtspagina ketenpartners van slachtoffercoördinatoren
Krijg inzicht in de verschillende ketenpartners die er zijn en welke rol zij vervullen.

Terug naar het nieuwsoverzicht