Nieuwe reeks webcolleges Dienstenrichtlijn 2006/123/EG

In vier webcolleges leggen mr. Marleen Botman en prof. mr. dr. Jurian Langer de inhoud, achtergrond en het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn en de daarop gebaseerde Dienstenwet uit.

De reeks bevat de volgende onderwerpen:

  1. Introductie Dienstenrichtlijn 2006/123/EG
  2. Werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn
  3. Verhouding Dienstenrichtlijn en primair EU-recht
  4. Dienstenrichtlijn en toetsing van maatregelen die het vrij verkeer beperken

De vier webcolleges over de Dienstenrichtlijn 2006/123/EG zijn hier te bekijken.

Terug naar het nieuwsoverzicht