Online cursus: Handhaving en toezicht in het sociale domein

Bij de Wmo, Jeugdwet en Wlz lag in het begin vooral de nadruk op vraagstukken over de verstrekking van hulp en ondersteuning. Sinds enige tijd laat de praktijk echter zien dat uitvoerders (gemeenten en het zorgkantoor) meer werk maken van tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik door handhaving van de regels.

Dit speelt bij de toegang, maar ook bij het controleren of de betrokkene zijn verplichtingen is nagekomen. Daarnaast vindt controle op de aanbieder van zorg en ondersteuning plaats. Met name in de gevallen waarin een persoonsgebonden budget is verstrekt, leidt dit tot voor de burger belastende besluiten.

Deze online cursus voor medewerkers van de Rechtspraak biedt inzicht in de regelgeving, beleid en jurisprudentie met betrekking tot toezicht en handhaving in Wmo, Jeugdwet en Wlz. Eerste uitvoering is op 22 juni 2021.

Kijk op de cursuspagina voor meer informatie.

Terug naar het nieuwsoverzicht