SSR Jaaroverzicht 2020 verschenen

“2020 was een jaar waarin veel niet kon, maar ook veel wél.” Zo omschrijft het bestuur van SSR het afgelopen jaar in het jaaroverzicht. Een jaar waarin het 60-jarig jubileum van SSR niet gevierd werd, maar waarin wel ruim baan werd gemaakt voor online onderwijs.

Met het in gebruik nemen van drie virtual classrooms konden aankomend rechters en (assistent) officieren hun opleiding snel vervolgen. Mede hierdoor konden 81 rio’s, 26 oio’s, en 38 assistent officieren hun opleiding met succes afronden in 2020. Van het totale opleidingsaanbod heeft 55% online plaatsgevonden. In totaal vonden er 1.524 leeractiviteiten plaats waarbij SSR 6.991 individuele deelnemers online of op locatie mocht verwelkomen.

Interviews met rio’s, oio’s en SSR-medewerkers

Dat de plotselinge overgang naar online onderwijs niet eenvoudig was, blijkt uit de in het jaarverslag opgenomen interviews met rio’s & oio’s, cursusmanagers en adviseurs digitaal leren van SSR. Zij schetsen een verhelderend beeld van de uitdagingen die 2020 met zich meebracht. Eén van de cursusmanagers noemt het positieve effect hiervan: “Er zijn nu digitale alternatieven die we anders nooit of pas veel later op deze manier hadden ontwikkeld.” Maar het jaar kende ook een andere kant zonder uitreiking van het getuigschrift, zonder installatiezitting en met een eindbeoordeling via Skype. “Ik vind het ontzettend jammer dat ik die afsluitingsdingen heb moeten missen”, zegt een (op dat moment) rechter in opleiding.

Maar niet alleen zaken als het beginnen of het afsluiten van je opleiding worden gemist, zegt een officier van justitie in opleiding: “Met elkaar in een lokaal zitten is waardevoller dan een hele cursus volgen op een laptop.” De adviseurs digitaal leren erkennen de voordelen van onderwijs op locatie, maar zien ook de toegevoegde waarde van online onderwijs en geven aan dat de rechterlijke organisatie zich op dit moment in een overgangsfase bevindt, “waarbij we toe gaan naar een mix van bijeenkomsten op locatie, online-ontmoetingen en zelfstudie.”

Bekijk het SSR Jaaroverzicht 2020

Terug naar het nieuwsoverzicht