Themabijeenkomst Zorgplicht voor het milieu

In samenwerking met de expertgroep Milieu en gezondheid organiseert SSR op 24 september 2021 een een online afdelingsoverstijgende themabijeenkomst over de zorgplicht voor het milieu. Op grond van milieuwetgeving rust op overheden, bedrijven en burgers een zorgplicht ter bescherming van het milieu. Niet zelden is de zorgplicht uit het milieurecht onderwerp van rechtszaken. Er worden civielrechtelijke procedures gestart tegen de Staat en grote bedrijven, er wordt geprocedeerd over ingetrokken vergunningen of toegepaste bestuursdwang en overtreders worden strafrechtelijk vervolgd.

Gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Het milieurecht gaat ingrijpend veranderen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wat zijn daar de gevolgen van? Wat moeten burgers en bedrijven doen om te voldoen aan de huidige en toekomstige zorgplichten? Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de zorgplichten? Sprekers vanuit het bestuurs-, straf- en civiele recht belichten de thematiek van de zorgplicht voor het milieu.

Voor wie?

De themabijeenkomst is bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers werkzaam in het bestuursrecht (omgevingsrecht), civiel recht (aansprakelijkheidsrecht, letselschade) en strafrecht (economisch strafrecht en milieu).

Meer informatie themabijeenkomst

  • Themabijeenkomst Zorgplicht voor het milieu
  • 24 september 2021
  • 9:15 – 12:45 uur
  • online bijeenkomst

Deelnemen aan deze themabijeenkomst? Kijk hier voor meer informatie.

Terug naar het nieuwsoverzicht