Themadag Smartengeld in twee delen

Anno 2021 wijst de strafrechter (veel) vaker smartengeld toe dan de civiele rechter. Het lijkt er soms zelfs op dat de strafrechter daarbij de toon zet. Maar de vragen onder welke omstandigheden smartengeld op zijn plaats is en welk bedrag dan passend is, zijn uiteindelijk civielrechtelijke kwesties.

De wetgever geeft de rechter slechts als opdracht mee dat de vaststelling van de omvang van het smartengeld ‘naar billijkheid’ geschiedt. Tegelijkertijd moet de rechter vaak binnen beperkte tijd en met beperkte informatie beslissen. Moet het proces van vaststelling niet eenvoudiger en inzichtelijker worden, en daarmee de resultaten ervan voorspelbaarder?

Deze kwesties en meer staan centraal tijdens de landelijke themadag Smartengeld op 7 april 2022. In aanloop naar deze dag wordt op 7 oktober 2021 een online bijeenkomst gehouden om over de vaststelling van de omvang van het smartengeld alvast van gedachten te wisselen.

Themadag Smartengeld, een introductie 7 oktober 2021 | Online (15:30 – 17:30)

De kwestie van vaststelling van de omvang van het smartengeld is niet uniek voor Nederland. Tijdens deze online introductie verkennen we wat de juridische uitgangspunten zijn en hoe in omringende landen een meer gestroomlijnde wijze van vaststelling tot stand is gekomen. Aan de hand van stellingen wordt uw mening als deelnemer gepeild over de verschillende denkbare methoden hiervan.

Themadag Smartengeld 7 april 2022 | Utrecht

De resultaten van de online introductie gebruiken we voor de verdere invulling van de vervolgbijeenkomst in het voorjaar van 2022. Nadere berichten over opzet en inhoud volgen.

 

Voor beide bijeenkomsten geldt dat deelname kosteloos is. Inschrijven verloopt via uw opleidingscoördinator. Noteer de data alvast in uw agenda!

Nieuwsoverzicht