Inrichting voor Stelselmatige Daders: Hoe werkt de ISD in de strafrechtpraktijk?

De SSR-cursus Inrichting stelselmatige daders is vernieuwd. Bij wijze van uitzondering vind de eerstvolgende uitvoering op 24 januari 2023 plaats op locatie in de ISD-inrichting te Vught. Dit geeft cursisten de unieke kans om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

Met de ISD-maatregel is het mogelijk om veelplegers in behandeltrajecten twee jaar zodanig te behandelen dat dit de recidive en de problematiek kan verminderen. Om al ter zitting de juiste keuze te kunnen maken is voldoende kennis essentieel.

 

Aan deze dag leveren alle ketenpartners bijdragen. De nieuwste jurisprudentie en cijfermatige ontwikkelingen worden besproken door Linde Dolfing (rechter), Marit Modder (ISD-officier) en Wilma van den Berg (senior rechter). Pauline van Doleweerd (reclassering Inforsa) gaat in op de onderbouwing van de maatregel in de rapportage en zij begeleidt de werkgroepsessies met de cursisten.

 

Senior regievoerder Hessel de Vries DTV en senior casemanager Ronald de Ruiter van Klein Bankebosch/Ter Apel bespreken het traject van de vreemdeling in de ISD. Psycholoog Leen de Regge en psychiater Wim Kramer belichten de (psychiatrische) problematiek van de doelgroep en de mogelijke behandeltrajecten die worden ingezet. De uitvoeringspraktijk van de maatregel komt uitgebreid aan de orde.

Natuurlijk is er ruimte voor discussie en het delen van ervaringen.

 

De bijeenkomst is bedoeld voor strafrechters, gerechtsjuristen,  officieren van justitie en parketsecretarissen. Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar we raden je aan om de Richtlijn Strafvordering Meerderjarige Veelplegers tevoren door te nemen. Interesse? Meer informatie vind je op de cursuspagina: https://ssr.nl/cursus/srzoisdm/

Nieuwsoverzicht