Nieuwe e-learning module Geurhinder

Geur is een milieuaspect dat van grote invloed kan zijn op je welzijn. Een geur die we onaangenaam vinden, noemen stank. Maar wat is onaangenaam? Mensen beleven geur op een persoonlijke manier. Desondanks is geur te meten en kunnen waarden worden vastgesteld waarbinnen geur niet als hinderlijk wordt beschouwd.

Na het doorlopen van deze e-learning module ben je op de hoogte van hoe geur wordt veroorzaakt en hoe dat tot hinder kan leiden. Je hebt inzicht in geurrapporten, welke mogelijkheden er zijn om geurhinder tegen te gaan en welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is.

De e-learning is bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers. Je kunt de module direct en kosteloos volgen met je MIJN SSR account. Kijk voor meer informatie op de cursuspagina.

Nieuwsoverzicht