Sectoroverstijgende Europese seminars voor OM en ZM in najaar 2022

In het najaar van 2022 organiseert het European Judicial Training Network (EJTN) een drietal sectoroverstijgende seminars met als onderwerpen culturele diversiteit, vrijheid van meningsuiting in het digitale tijdperk en communicatievaardigheden. De seminars zijn bedoeld voor rechters en officieren van justitie en aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Cultural diversity in the courtroom

Op 15 en 16 september vindt in Barcelona (Spanje) het seminar Cultural diversity in the courtroom – judges in Europe facing new challenges plaats. Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking met het Max Planck Institute for social Anthropology. Tijdens dit seminar krijg je nieuwe kennis en expertise aangeboden over omgaan met culturele diversiteit en over de vraag hoe dit mee te wegen in het individuele rechterlijke besluitvormingsproces. Aanmelden kan tot 15 juli.

Freedom of speech in the digital era
Op 20 en 21 oktober vindt in Zagreb (Kroatië) het seminar Freedom of Speech in the Digital Era plaats. Tijdens dit seminar komt vrijheid van meningsuiting vanuit verschillende invalshoeken aan de orde. Zowel het recht op vrijheid van meningsuiting als mensenrecht als ook de (on)mogelijkheden voor justitiabelen om zich uit te spreken is onderwerp van gesprek. Bijzondere aandacht is er voor hoe uitingsvrijheid verstaan moet worden in een digitale wereld. Aanmelden kan tot 25 augustus

Communication on vulnerability
Op 10 en 11 november vindt in Sofia (Bulgarije) het seminar Communication on vulnerability plaats. Dit seminar gaat over het belang van het herkennen van kwetsbaarheid in anderen en onszelf in de gerechtelijke context, en de in die context vereiste communicatievaardigheden. Centraal staat hoe betere communicatie, toegespitst op de betrokken persoon, leidt tot een betere procesgang. Aanmelden kan tot tot 9 september

De seminars combineren inhoudelijke uitwisseling van kennis en best practices met Europese collega’s, inzichten vanuit theorie en praktijk en diverse sprekers uit de Europese rechtspraktijk en de wetenschap. De voertaal van de seminars is Engels.

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen aan SSR internationaal. Het EJTN is eindverantwoordelijk voor de selectie van de deelnemers.

Nieuwsoverzicht