Seminar voor juridisch medewerkers over toepassing Europees strafrecht

Op 9 en 10 mei 2022 organiseert SSR in samenwerking met het European Judicial Training Network (EJTN) en de Academy of European Law (ERA) het seminar ‘Betere toepassing van Europees strafrecht’ in Utrecht. Het seminar is toegankelijk voor zowel juridisch medewerkers strafrecht als parketsecretarissen en heeft als doel om juridisch inhoudelijke en taaltechnische vaardigheden te versterken en daarmee de internationale communicatie en samenwerking makkelijker te maken.

Het seminar bestaat uit vier modules die ieder een specifiek Europees strafrechtelijk thema behandelen: wederzijdse rechtshulp, het Europees onderzoeksbevel, wederzijdse erkenning en bevriezing en confiscatie. Iedere module start met een korte presentatie over het thema door de opleider en wordt gevolgd door casestudies en oefeningen. Het volledige programma is te lezen op de SSR website. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en aanmelden kan tot 1 mei per e-mail aan SSR.

Project court staff training criminal law

Het seminar ‘Betere toepassing van Europees strafrecht’ maakt deel uit van het Europsese project Çourt staff training criminal law’ voor juridisch medewerkers strafrecht en parketsecretarissen. SSR neemt in de periode 2019 – 2022 samen met het EJTN, ERA en 22 andere opleidingsinstituten uit 19 verschillende EU-landen deel. Meer informatie hierover is te lezen op de ERA-website.

Nieuwsoverzicht