Save the date: themamiddag Rechtsstatelijkheid en digitalisering op 21 november

Het oude magazijn AmersfoortDe inzet van datavergaring, AI en legal technology heeft invloed op de rechtsstatelijkheid en de onderlinge verhoudingen in de trias. In hoeverre staan de positie van de Rechtspraak én het recht op een eerlijk proces daarbij onder druk?

In aansluiting op de door de Rvdr georganiseerde bijeenkomst ‘Zit digitalisering voldoende in ons hoofd?’, organiseert SSR op 21 november een middag om ethische en filosofische perspectieven van de mogelijke impact op de rechtsstatelijkheid uit te wisselen. Wat kan er, wat mag er en wat willen we?  Welke normatieve vragen dienen zich nu aan en hoe kunnen we er samen een antwoord op formuleren?

Sprekers tijdens de middag zijn:

  • Ilyaz Nasrullah, informaticus, digitaal strateeg en columnist bij Trouw
  • Professor mr. dr. Reijer Passchier, hoogleraar digitalisering en de democratische rechtsstaat bij de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en auteur ‘AI en de rechtsstaat’
  • Mr Eveline de Greeve, president Hof Amsterdam
  • Associate Professor dr. Bart van der Sloot, Tilburg Institute for Law, Technology and Society,

De middag vindt plaats in Het Oude Magazijn in Amersfoort en is bedoeld voor rechters en gerechtsjuristen. Informatie over aanmelding voor deze middag volgt binnenkort.

Webinar AI in de Rechtspraak
Meer weten over AI? In samenwerking met IVO Rechtspraak en de Rvdr organiseert SSR een webinar  voor alle rechtspraakmedewerkers. De eerste uitvoering was op 23 augustus jongstleden, maar Minke Brandenburg (IVO Rechtspraak) en Leo van der Wees (Raad voor de rechtspraak) leggen op 3 data (28 september, 26 oktober en 28 november) opnieuw uit wat algoritmes en ChatGPT zijn en hoe ze effect kunnen hebben op onze rechtspraak en organisatie. Kijk voor meer informatie op de SSR-website.

Nieuwsoverzicht