Themadag huiselijk geweld op 25 mei 2023

Verdiep je kennis door op deze themadag samen met vakgenoten actuele onderwerpen op het gebied van huiselijk geweld vanuit multidisciplinair perspectief te bekijken. De themadag vindt plaats op 25 mei 2023 in Utrecht. Er zijn nog beschikbare plaatsen voor deze interessante dag!

Het ochtendgedeelte is plenair en bestaat uit drie delen:

Huiselijk geweld nader belicht: verklaringen en gevolgen van geweld en verwaarlozing binnen gezinnen

Welke patronen liggen ten grondslag aan geweld en verwaarlozing binnen gezinnen en wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen? Dr. Renate Buisman de meest recente wetenschappelijke inzichten op dit gebied en gaat specifiek in op de samenhang tussen kindermishandeling en partnergeweld, en de intergenerationele overdracht van geweld binnen gezinnen.

Aparte strafbaarstelling van psychisch geweld

Ook psychisch geweld heeft ernstige consequenties voor slachtoffers. Het kan slachtoffers niet alleen onzeker maken, het kan ook leiden tot trauma. Daarom is er ook een roep om strafrechtelijke aandacht voor psychisch geweld. Prof. dr. Wilma Dreissen en prof. dr. Janine Janssen besteden in hun presentatie aandacht vragen als: hoe kan psychisch geweld zich manifesteren binnen huiselijk geweld? Waarom is aandacht vanuit het recht belangrijk? Wat zijn voor- en nadelen van een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld?

Combizittingen: van project naar vaste werkwijze

(Ex-) partnergeweld is iedere vorm van geweld tussen partners of ex-partners. Ook een (constante) geweldsdreiging wordt beschouwd als (ex-) partnergeweld. Voor veel van dit soort gedragingen komt op enig moment het strafrecht in beeld. Vaak blijken er nog meer problemen te spelen. In Rotterdam loopt momenteel de pilot ‘geïntegreerde aanpak huiselijk geweld’, waarbij civiele procedures worden meegenomen tijdens de strafzaak. Mr. Henriette Kernkamp – Maathuis en mr. Tineke van de Grampel spreken over deze zogenoemde combi-zittingen waarbij aandacht is voor alle onderliggende problematiek en een compleet beeld van de situatie.

Tijdens de middag wordt er een aantal workshops verzorgd. Op de cursuspagina op onze website vind je meer informatie over de inhoud: https://ssr.nl/cursus/srrsachg/

Nieuwsoverzicht